Doornik
Tour Henri VIII

 
De oude artillerietoren te Doornik is het enige resterende “tastbare” bewijs van de vroegere Engelse aanwezigheid in de 16e eeuw in deze contreien. Tussen 1515 en 1519 werd de toren samen met een reeks versterkingen opgetrokken als militair bastion tegen de Fransen. De toren werd genoemd naar de toenmalige koning van Engeland en bouwheer, Hendrik VIII. 

De toren zelf deed jarenlang dienst als poeder- & wapenopslagplaats. In latere tijden werd de toren - na het verlies van haar zuiver militaire functie - nog gebruikt als gevangenis. Op 10 juni 1963 werd de toren geklasseerd als monument.  Sedert 3 juni 1999 staat de toren op de lijst van “Patrimoine exeptionnel de Wallonie”.

Monument Real Estate uit Ingelmunster heeft dit waardevol gebouw te Doornik aangeschaft in samenspraak met de stad Doornik en het Waalse Gewest met als doel de site te restaureren, te herwaarderen en te valoriseren.

Het heel specifiek karakter (vroegere functie) van het gebouw en de vormgeving ervan (toren), zijn een uitdaging voor de toekomstige activiteitsplannen. Gezien het feit dat de toren een publiek karakter heeft en moet houden (cultureel-historisch erfgoed), heerst momenteel de opvatting dat een cultuurgetinte horeca-uitbating de beste optie is. In die zin is bij de ontwerpen tot op heden duidelijk rekening gehouden met uitbatingsmogelijkheden.
 

Monument Real Estate is steeds op zoek naar TERREINEN, GEBOUWEN, SITES ... die in aanmerking kunnen komen voor herbestemming en/of ontwikkeling.

Wenst u te weten wat wij voor u kunnen betekenen voor uw bouwproject? Aarzel niet en neem contact met ons op.

contacteer ons