Heuvelland
Kosmos

 
 
Op 20 december 2016 heeft het Agentschap Natuur & Bos, eigenaar van de gronden en gebouwen gekend als “De Kosmos” te Heuvelland, samen met Monument Real Estate NV, een samenwerkingsprotocol ondertekend.

Het samenwerkingsverband tussen beide partijen kwam er na een openbare procedure waarin een oproep werd gelanceerd naar gemotiveerde partijen om, in samenwerking met het Agentschap Natuur & Bos, te komen tot een oplossing en invulling van de site Kosmos.  De eerste aanzet is het zoeken naar commerciële en geïnteresseerde partners om gezamenlijk een alles omvattend idee rond fietsrecreatie tot realiteit te brengen. 

Velen kennen “de Kosmos” nog vanuit hun kindertijd als recreatiedomein en vooral het destijds zeer bekende openluchtzwembad met glijbanen is bij generaties in het geheugen gegrift.
Na jarenlange verkommering werd de site in 2009 door ANB aangekocht en ontdaan van de minderwaardige bebouwing uit de jaren ’50. Ook het compleet teloor gegane zwembadcomplex werd verwijderd en in 2013 werd een recreatief landschapspark aangelegd waardoor op de 7 hectare grote Kosmos-site opnieuw een parel van openluchtrecreatie ontstond. De site is omringd door meer dan 100 hectare natuurgebied van het Agentschap voor Natuur en Bos: het Hellegatbos en de Douwevallei en Eeuwenhout.
Evenwel blijft “de Kosmos” nog steeds tot de verbeelding spreken en het emblematische torengebouw op de bovensite, thans een betonnen ruïne, getuigt van een troosteloze afgang.

Monument Real Estate NV is, als projectontwikkelaar van vooral bestaande en historische gebouwen en specialist in herbestemmingsproblematieken,  op de oproep van ANB ingegaan vanuit het het gegeven dat elke site meerwaarde in zich heeft om te worden herbestemd, zij het dat hierbij soms out-of-the box moet worden gedacht. Met het uitgangspunt dat de beste bestemming van een bestaand gebouw, de origineel dichtst aanleunende bestemming is, werd hierbij gehuldigd. Recreatie en openluchttoerisme staan voorop, zij het met een specifieke benadrukking van 1 belangrijk aanvullend thema: de fiets.

De exclusieve samenwerking van het Agentschap Natuur en Bos en Monument Real Estate bestaat erin, om op 1 jaar een zicht te krijgen op de haalbaarheid van een project waarbij de fiets centraal staat.  De fiets in al haar geledingen en toepassingen. Van B&B met speciale voorzieningen voor de fietser tot fiets-”bar” waar letterlijk een band kan worden hersteld terwijl de koffie wacht; van een fietslaadpaal tot overnachtingsmogelijkheid voor groepen fietsers; van startpunt voor diverse fietsroutes tot mogelijks een fietsincubator waar fietsgerelateerde bedrijven hun headquarters kunnen organiseren…

Binnen een jaar moet duidelijk zijn of dit ruime maar toch heel concrete idee met al haar facetten, concrete grond van slagen heeft. Indien binnen deze termijn blijkt dat deze visie de juiste is, wordt er nadien gewerkt naar een concrete uitvoering van een geïntegreerd project waarin de diverse fietsactiviteiten kunnen samenkomen tot 1 “fietscentrum”. De noodzakelijke zakelijke rechten zullen dan worden verleend en samenwerkingsovereenkomsten opgestart met de verschillende partners van het project, onder coördinatie van Monument Real Estate en het Agentschap Natuur en Bos.
 
 

Monument Real Estate is steeds op zoek naar TERREINEN, GEBOUWEN, SITES ... die in aanmerking kunnen komen voor herbestemming en/of ontwikkeling.

Wenst u te weten wat wij voor u kunnen betekenen voor uw bouwproject? Aarzel niet en neem contact met ons op.

contacteer ons