Bornem - Abdij
Atelier voor Stedelijke Architectuur Gent

 
Op deze wonderlijke site verschijnen binnenkort 32 appartementen (een samenwerking tussen Monument Real Estate, Monument Vandekerckhove en Atelier voor Stedelijke Architectuur).

 In augustus 2017 zijn de restauratiewerkzaamheden officieel gestart. Vanaf september 2017 werd in een eerste fase het gedeelte Parkappartementen (= herbestemming van de voormallige stallingen) gecommercialiseerd. Deze fase omhelst 10 exclusieve woonentiteiten. De oplevering van de Parkappartementen is voorzien eind 2019.

In een latere fase zal de verkoop van de Abdijappartementen starten.

Er is keuze uit één- tot drieslaapkamerappartementen, waarvan 70% rolstoeltoegankelijk, 80% met buitenruimte en oppervlaktes tussen de 80 - 175m²! Er worden voldoende parkeerplaatsen voorzien (overdekt en in openlucht). 

Het doel is de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden van de typische abdij en tuin te behouden, beschermen, herstellen en ontwikkelen. De herbestemming is dan ook een zachte herbestemming. Alle waardevolle elementen worden gerecupereerd, met respect voor kleine details.
Het park moet eveneens zijn ecologische, landschappelijke en sociale functie blijven vervullen.

Het komt er vooral op neer om hedendaagse ontspanningsmogelijkheden aan te bieden binnen dit historisch kader en binnen de historische structuur. behoud van historische artefacten zoals de welput en kunstwerken maken deel uit van het schrijven van de historiek!

Groener kan niet, wonen in een park van ongeveer 6,5 hectare!
Er wordt sterk ingezet op duurzame elementen, o.a. de tuin (deels als gemeenschappelijke tuin, deels als gemeenschappelijke boomgaard en deels als volkstuin).
Het project richt zich op alle leeftijden (senioren, medioren, jonge gezinnen) en alle gezinssamenstellingen. We streven - door de variatie in oppervlakte - naar een goede mix!

Hemels wonen in een Abdij!

 
 
 
Het concept is in twee opzichten bijzonder. Wonen in een park én historische elementen.
Tot op heden zijn reeds 4 compromissen getekend!

Prijzen vanaf € 229 496,00 (exclusief kosten)

Geïnteresseerd? Neem hier contact op met Immo-Quality

November 2017
De werken zijn gestart

 

Het project in de pers

1603

oorsprong abdij

32

appartementen

+/- 5200 m²

renovatie & restauratie
 
 

Monument Real Estate is steeds op zoek naar TERREINEN, GEBOUWEN, SITES ... die in aanmerking kunnen komen voor herbestemming en/of ontwikkeling.

Wenst u te weten wat wij voor u kunnen betekenen voor uw bouwproject? Aarzel niet en neem contact met ons op.

contacteer ons