Disclaimer

 
 

Deze website is eigendom van Monument Real Estate NV

Contactgegevens en Maatschappelijke zetel :

Oostrozebekestraat 54
8770 Ingelmunster
Telefoon: 051/31.60.80
E-mail:
Ondernemingsnummer: BTW BE 0450.988.533

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Monument Real Estate of rechthoudende derden.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Monument Real Estate levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Monument Real Estate de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Monument Real Estate kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Monument Real Estate geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Monument Real Estate kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Monument Real Estate verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement RPR Gent, afdeling Kortrijk bevoegd.
PRIVACYBELEID
Monument Real Estate hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van  ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Monument Real Estate, Oostrozebekestraat 54 – 8770 Ingelmunster of via . Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Monument Real Estate NV, Oostrozebekestraat 54 in 8770 Ingelmunster of via , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Monument Real Estate kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Monument Real Estate NV en de met haar verbonden ondernemingen (“Group Monument”). Door gebruik te maken van deze website bevestigt u dat u dit privacybeleid heeft gelezen en dat u ermee akkoord gaat. Monument Real Estate kan dit beleid te allen tijde aanpassen. U kunt eventuele wijzigingen steeds consulteren op deze pagina.
Monument Real Estate hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wanneer u deze website gebruikt, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonsgevens mee te delen, zoals uw naam, uw functie en uw contact- en facturatiegevens. Wij gebruiken deze gegevens (i) om u de gevraagde goederen en/of diensten te leveren, (ii) contact met u te nemen in het kader van ons klantenbeheer, (iii) u op de hoogte te houden van onze producten en activiteiten en (iv) voor eventuele marktanalyse ten behoeve van de verbetering van onze producten en dienstverlening. Indien u verkiest om bepaalde gegevens niet mee te delen, kan het gebeuren dat wij de door u gevraagde goederen en/of diensten niet kunnen leveren en dus de beoogde overeenkomst met u niet kunnen vervullen.
Wij maken ook gebruik van cookies of gelijkaardige technieken die toelaten om technische informatie te verzamelen over uw bezoek aan en gebruik van onze website. Wij doen dit om het beheer van onze website te verbeteren en onze online dienstverlening aan u te optimaliseren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden bij terugkerend bezoek. Cookies zijn kleine bestandjes die opgeslagen worden op de harde schijf van uw toestel en die toelaten om het gebruik van de website via uw toestel te herkennen. U kunt het gebruik van cookies verhinderen en/of ongedaan maken via de instellingen van uw internetbrowser. Dit kan het gebruik van bepaalde functies van de website echter wel bemoeilijken.
Wij dragen zorg voor de vertrouwelijke en beveiligde bewaring en verwerking van uw gegevens op IT-infrastructuur die zich uitsluitend binnen de Europese Unie bevindt. Uw gegevens worden niet meegedeeld aan derden tenzij (i) wij hiervoor eerst uw toestemming hebben, of (ii) aan één van onze eigen leveranciers indien dit nodig is voor de verwerking van uw bestelling en/of de levering van de door u gevraagde goederen en/of diensten, of (iii) indien wij hier wettelijk of rechterlijk toe verplicht zijn, of (iv) indien wij onregelmatigheden vaststellen die ons ertoe verplichten de belangen van onze onderneming te beschermen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig in het kader van ons klantenbeheer en onze wettelijke verplichtingen terzake.
Conform de geldende privacywetgeving heeft u kosteloos het recht te verzoeken om de inzage, verbetering of wissing van uw gegevens, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor bepaalde doeleinden of de beperking van deze verwerking te vragen. U kunt ook steeds een (elektronische) kopie van uw gegevens vragen en ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke. Indien wij uw toestemming hebben gevraagd om uw gegevens voor een specifiek doel te gebruiken, kunt u deze toestemming steeds intrekken.
Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, of indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u met ons contact nemen via of ons voormelde postadres. Een bewijs van uw identiteit kan in dat geval worden gevraagd. Met klachten over dit privacybeleid kunt u ook terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be/nl/contact).
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 19/09/2017.
HET GEBRUIK VAN COOKIES.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 
 
 
 

Contacteer ons

Monument Real Estate is steeds op zoek naar TERREINEN, GEBOUWEN, SITES ... die in aanmerking kunnen komen voor herbestemming en/of ontwikkeling.

Wenst u te weten wat wij voor u kunnen betekenen voor uw bouwproject? Aarzel niet en neem contact met ons op.

contacteer ons

Investeren in vastgoed

In de laatste 50 jaar steeg vastgoed in België gemiddeld met 5,8 % per jaar en dit in tegenstelling tot de aandelenbeurzen. Investeren in vastgoed is dus een stabiele keuze.

lees verder

Contacteer ons

Monument Real Estate is steeds op zoek naar TERREINEN, GEBOUWEN, SITES ... die in aanmerking kunnen komen voor herbestemming en/of ontwikkeling.

Wenst u te weten wat wij voor u kunnen betekenen voor uw bouwproject? Aarzel niet en neem contact met ons op.

contacteer ons

Investeren in vastgoed

In de laatste 50 jaar steeg vastgoed in België gemiddeld met 5,8 % per jaar en dit in tegenstelling tot de aandelenbeurzen. Investeren in vastgoed is dus een stabiele keuze.

lees verder